Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Tematy Rozważań

Listy Czytelnikow

Eucharystia i Protestanci?


Po przeczytaniu listów czytelników, mam pytanie.

W jednym liście Eucharystia Dzień święty, pisze, że kto nie spożywa Eucharystii, czyli Ciała i Krwi Chrystusa, ten nie ma w sobie życia. W drugim liście piesze jednak, że protestanci będą zbawieni poprzez miłość Boga i bliźniego. Ale oni nie wierzą że komunia to Ciało Chrystusa, to znaczyłoby, że nie spożywają Ciała i Krwi Chrystusa, a co za tym idzie nie mają życia, co oznaczałoby, że nie będą zbawieni.

Jak to w końcu jest?
No i co z tymi co uwierzyli i umarli nie biorąc udziału w pamiątce wieczerzy Pańskiej?

Pozdrawiam,


ODPOWIEDŹ:

Witam,
Jedną rzeczą jest nie uwierzyć, a inną rzeczą jest nie mieć okazji, by uwierzyć w Eucharystię. Wielu bowiem z czasów Starego Testamentu, którzy za życia nic nie wiedzieli o Krzyżu Chrystusowym i Jego ofierze, ani o Eucharystii, będzie zbawionych. Bo kto prawdziwie miłuje Ojca i bliźniego, ten ma też Syna.
Gdyby nie Eucharystia, to kościół by nie przetrwał do 21 wieku i nie byłoby nawet protestantów. W Eucharystii jest obecność Chrystusa na ziemi według obietnicy Mateusz 28:20 Jan 14:18 i 28.
I ci, wiernie miłujący Boga i bliźniego, którzy mają dar wiary i służby Eucharystii, ci dostąpią szczególnej łaski w pośród zbawionych. W królestwie niebieskim będzie wiele nagród, wyższych i niższych pozycji po prawej i po lewej stronie majestatu Chrystusa. A każda nagroda i każda pozycja chwały będzie udzielona według zasługi zdobytej za życia na ziemi.

Jeśli ktoś zachowa wszystkie przykazania według miłości Boga i bliźniego, ale będąc od urodzenia protestantem nie rozumiejącym teologii i nie mającym okazji przeczytania i zrozumienia słów zapowiedzi Eucharystycznej Pana Jezusa w Ewangelii Jana 6:54-58, to taka osoba, nosząca w sercu wiarę Abrahamową, będzie usprawiedliwiona poprzez wiarę. Ale osoba, która miała okazję czytać i rozumieć słowa Pana Jezusa, ale z wyboru woli nie uwierzyła słowom Pana Jezusa, ale dała sobie wmówić interpretacje wymyśloną przez ludzi, to taka osoba odpowie za odrzucenie słów Pana Jezusa jako prawdziwych. Bo kto nie wierzy słowom Chrystusowym, ten czyni z Niego kłamcę.

Życzę błogosławionych rozważań

- Szczęść Boże!Strona Glówna"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2007 - 2009