Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Tematy Rozważań

Listy Czytelnikow
PAN JEZUS, POLITYKA I PODATKI

Witaj,

Piszę do ciebie, bo chcę ci pokazać ciekawy artykuł "Jezus i polityka"

http://wiadomosci.onet.pl/1331612,240,kioskart.html

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że prawdziwi chrześcijanie nie powinni się mieszać do polityki. Właściwie to nie tyle, że nie powinni, ale raczej nie są w stanie, bo nigdy nie byliby w stanie stawić czoła i nic by nie osiągnęli poza prześladowaniem.

Bo tak jak diabeł, kusząc Pana Jezusa pokazał Jemu miasta i świat i Jemu zaproponował, że da Jemu władzę nad wszystkim jak tylko odda jemu (diabłu) pokłon (Mateusz 4:9).

Co nie znaczy, że diabłu wolno robić wszystko na świecie co mu się podoba. O nie, diabeł może tylko robić to na co mu Bóg pozwoli. Bo nawet złe duchy są na służbie Boga, dlatego musieli usłuchać jak Pan Jezus wypędzał ich z ludzi.

I dlatego wiemy, że żeby nie wiem jak się chrześcijanin starał, mam na myśli prawdziwy chrześcijanin narodzony z Ducha, to reszta polityków zagryźliby go zanim by dali mu glos w dyskusji, bo ten świat należy do diabla, a królestwo Jezusa i każdego narodzonego z Ducha, nie jest z tego świata.

"Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata głupstwem jest u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych"
1.Koryntian 3:18-19

Polityka więc jest mądrością tego świata, dlatego Pan Jezus unikał dyskusji na tematy polityczne, bo one są dla Niego głupstwem. Nie przyszedł On głosić mądrości światowej, ale mądrość Bożą, której świat się sprzeciwia i jej przyjąć nie może.

Dlatego też Apostoł nawołuje, aby ci, którzy szukają zbawienie "stali się głupcami" według mądrości tego świata, po to aby posiąść mądrość Bożą.
A na dodatek polityka ma w sobie tyle korupcji, tyle sznurków uzależniających jedną korupcję od drugiej, że sprawiedliwością nie zajedzie się daleko i nie da się rządzić według mądrości Bożej. To będzie dopiero możliwe po powrocie Pana Jezusa, kiedy szatan biędzie związany na tysiąc lat, wtedy Chrystus będzie panował i rządził według mądrości Bożej (Apokalipsa 20).

Może przeczytaj ten artykule, a potem napisz co myślisz
http://wiadomosci.onet.pl/1331612,240,kioskart.html

- Szczęść Boże!

Witam!
Przeczytałem, ale za bardzo nie rozumiem tego fragmentu: Unikał osób, które chciały wciągnąć Go do pułapki stronniczości - za lub przeciw rzymskiej okupacji Judei. Płacił podatki władzom okupacyjnym, ale powiedział tylko tyle: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga"

Moje pytanie brzmi tak, czemu Jezus unikał takich ludzi ??? Jak rozwiązać problem stronniczości w tym przypadku ??? Dlaczego opłacał podatki ???

P.S.
Wracając do artykułu to właśnie tego nie lubię w kościołach, gdy słyszę jak kapłan wypowiada się na tematy polityczne ?? Albo tego jak księża powiązani z Radiem Maryja mieszają się w politykę. Może jestem jakiś inny ale o wiele bardziej lubię wejść sobie do kościoła wtedy kiedy nie ma Mszy i samemu w ciszy się pomodlić, tylko czasem brak mi słów :( A kiedy nie raz jestem na Mszy to mam takie dziwne uczucie, że niegodny jestem stać blisko ołtarza i staram lokować się gdzieś przy końcu :( Chyba jestem dziwny prawda ??
Pozdrawiam!


To dobrze że jesteś dziwny :) i nic nie szkodzi, że brakuje ci słów. Tak jest nawet lepiej, bo taka bezsłowna modlitwa jest najpiekniejsza. To jest modlitwa adoracyjna, czyli trwanie w obecności Bożej bez słów. Wtedy Pan Bóg wpatruje się w twoje serce, czyli ducha twego i dokonuje w nim coś, czego ty nawet nie wiesz - bez zakłuceń. (Mateusz 6:7)

Pan Jezus płacił podatki, bo będąc w tym świecie, który nie jest Jego Królestwem, zachowywał się jako gość i stosował się do zasad gościnności.

Jak jesteś gościem w hotelu, to musisz płacić za pokuj, chyba że jesteś właścicielem hotelu, to nie musisz płacić. Pan Jezus jest w prawdzie właścicielem tego świata, ale świat nie jest Jego godzien, oddany został pod władanie diabłu, a uczynił to Adam, bo Adam oddal diabłu swój autorytet na ziemi i Pan Jezus ten autorytet diabłu zabierze dopiero po wypełnieniu się liczby zbawionych (Apok.6:11), a jak powróci i zamknie go w kajdany (Apokalipsa 20) i wtedy królować będzie na ziemi przez 1000 lat, jako drugi Adam (1.L.Kor.15:45), czyli w miejsce Adama. Pewnie, aby ukazać jakie powinno być życie i rządy na ziemi, gdyby Adam nie zgrzeszył. Bo przez te 1000 lat będzie raj na ziemi.

Oby dobry Bóg mocą Ducha Świętego doprowadził nasze dusze do uświęcenia i dał nam udział życia i królowania z Chrystusem w tym milenium - amen

Tym razem jednak Pan Jezus jest "przechodniem" na tym świecie, jako gość.

Inaczej mówiąc, Pan Jezus nie musiał płacić podatków, bo On był synem właściciela, ale czynił to, bo był na razie "przechodniem" na tym świecie, jako gość i równając się z człowiekiem dawał przykład dla nas, bo my jesteśmy zaledwie na drodze prowadzącej do adopcji (Galatow 4.5).

Dlatego też powiedział: Jak zabiorą ci płaszcz to oddaj im tez koszule, bo ten płaszcz jest rzeczą tego świata i jak świat, czy obywatel tego królestwa zabierze ci to co należy do świata, to masz nie stawiać oporu, bo jesteś gościem i nie masz praw na świecie. Jeśli świat udziela ci gościny to korzystaj z niej z wdzięcznością, ale jak świat ci tej gościny odmówi to się nie upominaj o prawa, bo wtedy niechcąco możesz otrzymać prawa tego świata i stać się jego własnością.

To tyczy się również do mądrości światowej, poznawaj ją, aby widzieć co ona w sobie ukrywa, ale nie oddaj jej swojej wiary, bo wtedy ona przejmie władze nad tobą i staniesz się jej własnością i ofiara.

Ludzie myślą, że posiadają mądrość, ale tak na prawdę to mądrość posiada ich. Tak jest z mądrością światową jak i mądrością Boża, bo człowiek pokładając w tej ufność, tak w tej jak i w tamtej oddaje się jej i do niej należy. Bo mądrość światowa to diabeł, a mądrość Boża to Bóg.

Mądrość to nie kawałek papieru z tekstem, ale mądrość to substancja i energia płynąca od jej twórcy, czyniąca z człowieka swoja własność i sługę.

- Szczęść Boże!"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2007 - 2009