Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Tematy Rozważań

Listy Czytelnikow
CIERPIENIE POABORCZJNE


Prosze o pomoc kobiecie po aborcji ,kilka lat temu to zrobiła ,ONA teraz przezywa MEKI, żal doskonały, DEPRESJA , katusze duszy,Prosi p, Boga o to aby to tylko byl sen a nie rzeczywistosc.. Wyspowiadala sie juz nie raz ...NIGDY NIKOMU TEGO NIE ZYCZĘ... jaka modlitwe ma odmawiac na uśmierzenie tego bólu i straty dzieci-ktore nie ogladaja świata.-dla niej teraz to koszmaR A NIE ŻYCIE.ODPOWIEDŹ:

Aborcja to okropna rzecz, ale jak się człowiek tak głęboko zastanowi, to kazda dusza, która sama siebie skazuje na potępienie to rzecz jeszcze straszniejsza.

Ponieważ ta pani z żalem się wyspowiadała, to Bóg jej napewno przebaczył, ale teraz diabeł ją dręczy i nie pozwala jej przyjąć przebaczenia Bożego i kusi ją samooskarżeniami i tym okrada ją z łaski przebaczenia. Tu nie trzeba modlitwy, ale wiary w Miłosierdzie Boże! i w przebaczenie Boże!

Jeśli ją gnębi ten fakt, że to dziecko nigdy nie miało szansy żyć, to jeszcze nie jest wcale tak źle, bo to dziecko nigdy nie zgrzeszyło, a więc dusza jego nie podlega żadnym cierpieniom, nie znało ono życia na ziemi, nie może więc cierpieć z powodu jego utraty. Zycie na ziemi to dla wielu ludzi też jest wielkim cierpieniem. Tak więc nie ma powodu, aby cierpieć z powodu cierpienia nienarodzonego dziecka, bo ono już nie cierpi, a cierpienie śmierci jest minimalne w porównaniu z cierpieniami jakie być może miałoby żyjąc na ziemi.

Bóg pragnie zbawienia każdej duszy i prawda jest taka, że lepiej wychodzi na tym duszyczna dziecka nienarodzonego niż dusza osoby żyjącej, ale potępionej. Co się stało to się nie odstanie, trzeba uwierzyć w przebaczenie Boże, bo Bóg przebacza duszom żałującym ze skruszonym sercem, ale to przebaczenie trzeba przyjąć, czyli w nie uwierzyć. Bóg nie jest tyranem, ale miłujłącym Ojcem i na pewno przebacza wszystkie grzechy, nawet abotcje. Jedyny grzech którego Bóg nie przebaczy to grzech przeciw Duchowi Swiętemu.

Ta Pani musi więc zrozumieć, że gdyby tej aborcji nie dokonała i urodziła to dziecko, ale sama żyła w innym grzechu i źle wychowała to dziecko doprowadzając siebie i to dziecko na potępienie, to wyszłaby na tym znacznie gorzej, ona i jej dziecko. Bo mogłaby urodzić to dziecko, cieszyć się życiem ale z dala od Boga, żyć w grzechu, niegdy się nie nawrócić i na koniec wylądować w piekle wraz z tym dzieckiem.

A po dokonaniu tej aborcji tak nią sumienie potrząsnęło, że z tego powodu nawróciła się do Boga całym sercem, i w prawdzie życie jej wypełnione jest cierpieniem, ale na koniec osiągnie ona zbawienie i na koniec ani ona, ani to zaborowane dziecko nie będzie cierpieć potępienia.

Mówi się, że "niema tego złego co by na dobre nie wszło" i tak trzeba tej pani myśleć, że Bóg dopuścił ten grzech, aby ona się do Boga nawróciła. Musi więc Bogu dziękować za wszystko za dobre i za złe, bo mowi Pismo, że

Do Rzymian 8:28

"Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. 29 Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. 30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą."

A trzeba Pani wiedzieć, że apostoł swięty Paweł zanim go Bóg powołał na apostoła, on prześladował i mordował chrześcijan wierzących w Chrystusa. Może właśnie dlatego Bóg właśnie jego powołał, bo morderstwa które dokonał skruszyły jego serce tak, że tym bardziej umiłował Boga i Pana Jezusa tak aby tym wierniej Mu służyć swoim życiem. Bo powiedział Pan Jezus: "Komu więcej przebaczono, ten bardziej miłuje" Tak więc nie ważne jak straszne są grzechy człowieka, Bóg wydał swego Syna na przeokropne męki i śmierć krzyżową, aby kazdy kto Go umiłuje miał wszystkie, nawet najgorsze grzechy przebaczone.

Ta Pani może swoim życiem służyć dzieciom niechcianym, porzuconym sierotom i służyć tym ktorzy sie urodzili i cierpią. Tym okazać może miłość bliźniemu, ktorego nikt nie miłuje.
Być może od tej aborcji zależy jej nawrócenie, zbawienie i służba Bogu, podobnie jak służył sw. Paweł apostoł.
O nawróceniu św.Pawła czytamy w Dziejach Apostolskich rozdziały 8 i 9.

- Szczęść Boże!

Ps.
Prosze mnie powiadomić o jej stanie, ja ze swojej strony zapewniam modlitwę i wstawiennictwo do Boga w tej sprawie.


Serdecznie Dziekuje , te słowa ją uleczą, aczkolwiek, wie ze to co zrobiła ...a Bóg miłosierny jej przebaczył. BÓG zapłac za te zmiłowanie i odpowiedź ,POZDRAWIAM I DZIĘKUJĘ, z Panem Bogiem na zawsze,,


*** Ten list zamieszczony jest za zgodę autorki.Strona Glówna

"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2007 - 2009