Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Tematy Rozważań

Listy Czytelnikow
HEDONIZM

Witam!
Jak powinno rozumieć się w dzisiejszym współczesnym świecie słowo hedonizm??
I dlaczego jest ono tak niepożądane przez religie??

P.S.
Życzę Szczęśliwego Nowego Roku 2006.
Pozdrawiam Serdecznie !!!

ODPOWIEDŹ:

Hedonism jest to jeszcze inny aspekt instynktu obok ego, czyli samolubnej walki o przetrwanie w jak najlepszych warunkach. Jest to troska o siebie samego (i o swoje potomstwo), którą rządzą zmysły cielesne. Człowiek cielesny według prawa instynktu poprzez zmysły cielesne nieustannie poszukują, domagają się i nawet walczą, aby zdobyć wszystko co przyjemne dla ciała i duszy, walczą przeciw wszystkiemu co jest nieprzyjemne lub bolesne dla ciała i dla duszy. I to nazywa się hedonismem.
Ascetyzm jest metodą walki z hedonismem.


Człowiek pragnący narodzić się z Ducha Św. aby żyć dla Boga wartościami duchowymi powinien uwolnić swoją duszę od tych wszystkich aspektów instynktu, aby duch człowieczy mógł ożyć, czyli narodzić się z Ducha Świętego i ożywić duszę dla Boga.
Wzajemnie życzę wszelkich błogosławieństw Bożych w Nowym Roku!

- Szczęść Boże!Strona Glówna"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2007 - 2009