Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Tematy Rozważań

Listy Czytelnikow
NIE MA PRZYPADKOW


Dziękuje za odpowiedź, chyba zrozumiałem, ale mam jeszcze jedno zapytanie, bo zaciekawiły mnie pewne słowa na początku, jak rozumieć stwierdzenie, że na świecie nie ma przypadków ?? Bo to tak dziwnie brzmi.
Pozdrawiam serdecznie !!!

ODPOWIEDŹ:

Trzeba wiedzieć, ze życie na ziemi jest przygotowaniem do życia wiecznego. Każdy człowiek rodzi się dla Boga, ale zanim będzie do Boga należeć, musi sam tego chcieć, bo Bóg nikogo nie zmusza do pełnienia Jego woli. Bóg jednak wie, ze tylko dobrowolne pełnienie woli Bożej doprowadzi człowieka do zbawienia. Tak wiec Bóg ograniczył wiedze człowieka, aby sprawdzać jego wole poprzez wiarę i miłość.

I tak wszystko co się dzieje w życiu człowieka jest konieczne do jego rozwoju w poszukiwaniu Boga i zabawienia. Szatan w tym człowiekowi stara się przeszkodzić, ale nie może mu narzucić swej woli. Chybam że człowiek sam odda diabłu swoja wolę. Albo ściślej mówiąc, poprzez pychę nabierze człowiek diabelskiego stylu myślenia, który sprzeciwia się woli Bożej i tym zamiast z Bogiem, jednoczy się człowiek z wolą diabła.
Człowiek musi sam wybierać, między pokorą a pychą, między dobrem i złem. A te są nierozerwalne, pokora lgnie do tego co dobre w oczach Bożych, a pycha lgnie do tego co robi pozór dobra w oczach pysznego człowieka, ale w oczych Boga jest złem.

Wszystkie sytuacje mają pewne określone znaczenie, ludzie mają wpływ na ludzi i tak Bóg jak i diabeł posługuje się ludźmi i sytuacjami, a konieczne jest to dla ostatecznego przeznaczenia człowieka. Bóg to wszystko tak zaplanował, żeby wybrać z pośród żyjących tych, którzy dostąpią życia wiecznego w Królestwie Bożym.

Wszystko wiec co ma miejsce w życiu każdego człowieka jest w palnie jego życia i wszystko ma swój wpływ na efekt ostateczna, a wiec nic nie jest przypadkiem. Bóg nawet posługuje się diabłem, aby sprawdzać człowieka i go karać. Diabeł bowiem w prawdzie jest zbuntowanym aniołem, ale on nie może czynić tego na co Bóg mu nie pozwoli. A jeśli Bóg pozwala diabłu wywierać swój wpływ na ludzi, dotykać ich chorobami i rożnego rodzaju problemami, to nie znaczy, że Bóg takim człowiekiem wzgardził. Często Bóg dopuszcza działanie diabla, aby człowiek szukał ratunku i pojednania z Bogiem, a jak człowiek się nawraca, to Bóg natychmiast odbiera diabłu władze nad losem tego człowieka i zabrania mu dalszej działalności. Dlatego mówi Biblia, że "Bóg zsyła choroby i Bóg uzdrawia", kogo chce, a raczej tego kto się do Niego nawraca całym sercem.

- Szczęść Boże!Strona Glówna"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2007 - 2009