Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Tematy Rozważań

Listy Czytelnikow

NIENAWIŚĆ

Szczęść Boże,

Mam pytanie odnośnie przekleństw. Jeżeli moja babka nienawidziła mojej mamy i nas czyli wnuki czy może być przekleństwem, że często ludzie fałszywie nas osądzają i nienawidzą. Jeżeli tak to jak to zmienić.

pozdrawiam,


Witam serdecznie,

To, że ludzie was nienawidzą to nie znaczy, że nad wami ciąży przekleństwo, ale wręcz odwrotnie. Przeklęty jest ten, który nienawidzi, a nie ten który jest nienawidzony.
To, że cierpicie to prawda, ale oni, ci którzy was nienawidzą, oni też cierpią z tą różnicą, że oni cierpią ku potępieniu, a wy jeśli oddawać będziecie dobrym za złe i miłować będziecie tych co was prześladują, tylko i wyłącznie wtedy wasze cierpienie policzone będzie jeko błogosławieństwo, ku sprawiedliwości i zbawieniu.

Jeżeli natomiast oddawać będziecie nienawiścią, według tego na co oni sobie zasługują, wtedy ich przekleństwo przechodzi na was, bo tak właśnie atakuje szatan niewinne dusze i wy, pomimo, że według naturalnego rozumowania, macie prawo ich nienawidzieć, mimo to stajecie się ofiarami złego ducha, bo niczym nie rożniąc się od nich stajecie się rónymi z nimi i czeka was to co czeka ich.

A dlaczego Pan Bóg to dopuszcza?
Powodów może być wiele, ale głównym, między innymi jest ku próbie waszej sprawiedliwości, pokory i posłuszeństwa przykazaniu Bożemu i miłości bliźniego.

Teraz przytoczę kilka wersetów biblijnych, aby to uzasadnić i objaśnić.

Pan Jezus powiedział:

Mt 5:43-48
"Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski."

Mt 5:11
"Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was."

1L.Piotra 3:14
"Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić!"

1L. Piotra 4:14
"Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa."

2.Do Tymoteusza 3:11-15
"Zresztą prześladowania przyjdą na każdego, kto zechce żyć zgodnie z wolą Bożą, w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Tymczasem ludzie źli i podstępni będą się pogrążać coraz bardziej w występkach, błądząc i innych również uwodząc swoimi błędami. Ty zaś trwaj wiernie przy tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono [do przekazania innym]. Wiesz, kto ci to wszystko przekazał. Pismo Święte znasz przecież od dziecka. Ono może cię nauczyć mądrości, która wiedzie do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa."

Na pewno zapytasz jak tu miłować tego kto człowiekowi źle życzy i go bez powodu nienawidzi?

Prawdą jest, że jest to trudne, ale nieprawdą jest to, że to jest nie możliwe.

Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ten kto cię nienawidzi, on robi to nie z wlasnego wyboru, ale z tego powodu, że jest opętany przekleństwem, które jest ciężarem nie do udźwignięcia, a które na niego spadło w sposób niesprawiedliwy i on robi to co robi jako odruch i zdaje mu się, że nie ma wyjścia, że musi się bronić, lub że ma prawo nienawidzieć i postępować według nienawiści. Albo pod naporem pokusy nie ma sił, aby bronić się inaczej przed natarczywym duchem i staje się jego ofiarą.

Złe duchy pobudzają negatywne emocje pobudzają miłość własną i żal nad samym sobą z powodu przykrych przeżyć i bolesnych wspomnień. A człowiek, który jest ofiarą szatana, jeśli nie szuka ratunku u samego Boga, uwolnienia od samolubności, depresji z powodu przykrych wspomnień i z powodu samolubnej mentalności, ten nie widzi nic poza własnym cierpieniem i z tego powstaje nienawiść bliźniego za własne krzywdy.

Nienawiść to nic innego, ale choroba duchowa. Nienawiść jest jak ropa wypływająca z rany, czyli z chorej pamięci, wyobraźni i chorych emocji.
I tak jak wysoką temperature leczy się okładami z lodu tak samo nienawiść leczy się okładami z miłości. Tak jak z wysoką temperaturą, czasem da się wyleczyć okładami z lodu, a czasami nie, my tego nie wiemy, Pan Bóg jedynie wie. Jak nie wiemy w którym wypadku da się wyleczyć to ratować musimy każdego z nadzieją wyleczenia.
Tak samo jest z ludźmi wypełnionymi nienawiścią.
Tak jak trudno jest sie wyleczyć ze wszystkich chorób bez lekarstwa tak samo na nienawiść trzeba stosować lek, aby dopomóc choremu wyzdrowieć z choroby duchowej. A pirwszą dozą leku jest przebaczenie, potem modlitwa, a potem dobre uczynki.

Tak, musisz myśleć i rozumieć, że osoba przepełniona nienawiścią, ona jest ofiarą szatana i bardzo cierpi. A ty będąc dobrą chrześcijanką musisz mieć dla tej osoby współczucie, rozumieć, że ta osoba jest ofiarą złego ducha, który ją dręczy, narzuca jej nienawiść i ona postępuje nienawistnie, bo inaczej nie jest w stanie.
I to co ona potem robi i mówi na ciebie to jest jej sposób na ulge. Tak jak wrzód, jak jest zamknięty i opuchnięty to bardzo boli, ale jak pęknie i wyleje się ropa to przynosi ulge, ale nie na długo, bo stan zapalny się odnawia i ból powraca, aż do nastąpnego pęknięcia.
Duch bowiem dręczy, narzuca myśli nienawistne i ta osoba nie jest w stanie się bronić i dlatego robi i mówi to co przynosi jej ulge w jej cierpieniu.

Tak na przykład:
Morderca, nie zawsze, ale często morduje, aby wyeliminować powody własnego cierpienia. Szatan bowiem tak go omamił, że wydaje mu się, że ten kogo on zamierza zamordować jest jego wrogiem i jak długo on żyje tak długo dręczyć go będzie nienawiść zazdrość i samolubstwo. Zdaje mu się, że jak zabije tą osobę to te wszystkie drączące go myśli wspomnienia i cierpienia się skończą. Dopiero jak dokona morderstwa i sobie ulży, wtedy, nie zawsze, ale często zły duch go opuszcza i wtedy widzi ile tym zadał cierpienia innym, widzi swój grzech i bardzo żałuje. Bo zły duch, który go dręczył, dokonał swego dzieła, doprowadził dusze do grzechu śmiertelnego.
Zły duch zakończywasz swoją złą misję odszedł i oczy mordercy się otworzyły, zrozumiał i pożałował. A jeśli się przy tym przed Panem Bogiem upokorzył w szczerym żalu za grzechy, to nawet Pan Bóg mu przebaczy i być może doprowadzi go do zbawienia, nawet we więzieniu.

Są sytuacje, gdzie takich ludzi trzeba z miłością unikać, ale trzeba koniecznie wybaczyć i nigdy nie wolno zaniedbać modlitwy w intencji tej osoby, jeśli nie ma się mośliwości jej pomóc dobrocią. Ale jak się taką możliwość ma i jest się w stanie, wtedy z modlitwą w sercu trzeba próbować takiej osobie pomóc.

Pan Jezus powiedział:
Łukasz 6:35-37
"Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone."

Jeśli masz w sobie bezwarunkową miłość dla bliźniego, to będziesz w stanie zrozumieć to, że ta osoba cierpi bardziej od ciebie i musi być uwolniona od tego cierpienia i od złego ducha, a wtedy być może stalibyście się przyjaciółmi. Aby to jednak było możliwe, mówie tu o uwolnieniu od złego ducha, trzeba się za tą osobe modlić z miłością. Ale nie tylko modlitwa, bo koniecznym jest okazać tej osobie namacalną miłość i dobroć. Wtedy jest szanca, że ta osoba, otrzymawszy dobre uczynki od tej osoby, którą nienawidzi, że zrozumie, doceni i sama uwolni się od złego ducha. Właśnie dlatego Pan Jezus powiedział "oddawajcie dobrem za zło", bo tym uratujecie bliźniego.

Na pewno nie stanie się to natychmiast, ale po wielokrotnym i nieustannym oddawaniem miłością za nienawiść i nieustanną modlitwą szansa jest coraz większa. A przy nieugiętej walce dobra ze złem, zwyciędtwo i dobry rezultat jest gwarantowany.
W przeciwnym razie Pan Jezus nie zobowiązywał nas do czynienia dobrych uczynków tym którzy nas nienawidzą.
Wszystko zależy od wiary, cierpilwej modlitwy i pokornej wytrwałości w oddawaniu dobrem za zło!


- Szczęść Boże!"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2007 - 2009