Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Tematy Rozważań

Listy Czytelnikow
PRZYJAŹŃ ZE ŚWIATEM.

Witam i od razu dziękuje za życzonka!

Cały czas studiuje pańską stronkę, i znalazłem kolejny werset, którego za bardzo nie rozumiem. "Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem" - o jaką tu przyjaźń chodzi???
Czy przyjaźń kierowana do wszystkich ludzi też mam takie odzwierciedlenie?

P.S. Jeszcze raz dziękuje za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi. To naprawdę miłe.

Pozdrawiam Serdecznie !!!


ODPOWIEDŹ:

Tu chodzi o cudzołóstwo duchowe. A co do przyjaźni ze światem, to chodzi tu o mądrość światową. Pan Jezus powiedział nauczając, żeby szukać Królestwa Bożego, a wszystko co doczesne będzie wtedy człowiekowi zapewnione przez Boga.
Są sprawy Boże i są sprawy doczesne i są one ze sobą w konflikcie. Tak jak są ludzie cieleśni i duchowi tak też jest mądrość cielesna, światowa jak i duchowa Boża. w poniżej podanych wersetach jest o tym mowa:

Mateusz 6:33, Jan 8:23, Jan 16:11, Mateusz 6:25, 1 Piotra 5:7, Jan 18:36, Łukasz 16:8, Mateusz 8:22, 1 Koryntian 3:19

Kto chce być człowiekiem duchowym, szukać i odnajdywać Królestwo Boże, ten musi zerwać z mądrością światową, aby odnaleźć uświęcenie. Bo uświęceniem duszy jest odnalezienie mądrości Bożej i życie według niej. Kto więc szuka mądrości Bożej, ale ma przyjaźń z tymi ludzmi, którym na mądrości Bożej nie zależy, to dla człowieka duchowego jest to nie tylko stratą czasu, ale cudzołóstwem duchowym.

Aby przyjaźnić się z ludźmi, którym nie zależy na mądrości Bożej i na miłości duchowej, ale żyją według mądrości światowej i miłości własnej, czyli cielesnej i sprawiedliwości światowej to trzeba iść na kompromis.

Dlatego w starożytności i średniowieczu ludzie uciekali od zgromadzeń ludzi, zamykali się w klasztorach, właśnie po to, aby oderwać się od świata, od światowego myślenia i mentalności w poszukiwaniu życia ascetycznego i samotności, dyscypliny. Co szybko też ulegało skażeniu z tym lub wielu innych powodów, ale to już odrębny temat.

Poszukiwanie Królestwa Bożego, jego sprawiedliwości i mądrości jest bardzo czasochłonne, wymaga wiele poświęcenia, oddania, modlitwy, skupienia i samotności.
Towarzystwo ludzi światowych, czyli tych ktorym nie zależy na poszukiwaniu królestwa Bożego, - jest wrogiem, rozproszeniem i stratą, która może zakończyć się utratą zapału i łaski Bożej. Bo Bóg sprzeciwia się tym, którzy odkładają Boga i sprawy Boże na drugie miejsce, stawiając na pirwszym miejscu troskę o karierę, lub o utrzymanie, czy też przyjaźń z ludźmi światowymi.
Pan Jezus powiedział:
"Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, - rozprasza"
Mateusz 12:30

1 Koryntian 7:31-32
29 "Mówię, bracia, czas jest krótki . Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, 30 a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; 31 ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. 32 Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. 33 Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. 34 I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. 35 Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu."

2 Koryntian 4:4
3 A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, 4 dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga . 5 Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez Jezusa. 6 Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

2 Koryntian 6:14-18
14 Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo . Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? 15 Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? 16 Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 17 Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę 18 i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący.

Efazjan 2:1-2
1 I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, 2 w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. 3 Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych."

P.S. Jeszcze raz dziękuje za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi. To naprawdę miłe. Pozdrawiam Serdecznie !!!

ODPOWIEDŹ:

Nie ma za co dziękować, jeśli tylko masz zainteresowanie i jestem w stanie ci pomóc to cała radość po mojej stronie, ku chwale Bożej, ma się rozumieć!

Twoje zainteresowanie jest powołaniem Bożym, bądź więc wierny Bogu, z bojaźnią i dziękczynieniem "Wielu jest, bowiem powołanych, ale mało wybranych" pielęgnuj więc to powołanie, módl się i proś dziennie o mądrość i o Ducha Prawdy (Jan 16:13), A dobry Bóg Ojciec będzie cię prowadził do uświęcenia i posłuży się mną na ile będzie to przydatne.

- Szczęść Boże!"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2007 - 2009