Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Tematy Rozważań

Listy Czytelnikow
WSZECHSWIAT

Po przeczytanie jednego z artykułów gdzie w pewnym momencie była mowa o kilku niebach 2 w nasz układzie planetarnym a reszta poza nim, to chciałbym się o coś spytać. Jako że interesuję się astronomię i astrofizyką to ciekawi mnie jedno - dlaczego wszystko jest tak od siebie oddalone. w skali kosmosu to tuż obok jednak dla nas to odległości z którymi ludzki umysł sobie nie radzi bo jak ogarnąć odległość 5 czy 10 mld lat świetlnych? Czy masę 100000 mld ton. Czy jesteśmy w stanie chociaż trochę odgadnąć co chciał Bóg czyniąc kosmos tak niedostępnym dla człowieka. Czy odległości tak ogromne są po to by człowiek nigdy nie dostał się w pewne rejony wszechświata gdzie żyją istoty pół anielskie?

Osobiście uważam że istnieje gdzieś we wszechświecie życie podobne, bądź nie podobne do naszego. A to dlatego że jaki sens było by tworzyć taki bezmiar wszechświata tylko po to by umieścić w nim jedną planetę na której był by człowiek.
Przecież to nie ma sensu.
Gdyby tak miało być zrobiło by się kilka planet mały układ słoneczny żeby było ciekawiej i tyle, reszta nie była by potrzebna. Ale tak nie jest skoro wszechświat jest tak ogromny to czemuś to musi służyć bo raczej Bóg nie tworzył by czegoś takiego jak kosmos od tak aby było.

Za wszelką pomoc w nawet małym stopniu z góry Dziękuję :)Witam serdecznie,

Apostoł Paweł pisał do Koryntian na ten temat mówiąc:

1.Koryntian 2:9
"lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują."

Apostoł chce tymi słowami zachęcić czytelników, aby się starali o uświęcenie, bo Pan Bóg przygotował dla człowieka wielkie rzeczy, których człowiek nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić, ani pojąć. Dlatego też nie powinien nawet próbować, bo próbując sobie wyobrazić daje diabłu miejsce na fałszywe pomysły.

Wiemy z Biblii, ze Pan Bóg stworzył człowieka na swoje podobieŖstwo. Zatem skoro Bóg jest stwórca logicznym wnioskiem byłoby, abyśmy tez byli twórcami. I w samej rzeczy już nimi jesteśmy, bo już na ziemi człowiek ma dar tworzenia w zasięgu rzeczy doczesnych. Bo człowiek tworzy coraz co inne rzeczy, czy to samochód, czy telewizor, czy komputer - to wszystko jest dziełem twórczości człowieka.

W świecie nadprzyrodzonym - oczywiście po zmartwychwstaniu - według mojej opinii - będziemy tworzyć tak jak Pan Bóg tworzy. Tak wiec po zakoŖczeniu tej ery świata i życia doczesnego, po zmartwychwstaniu, będziemy zamieszkiwać w prawdzie nowa ziemie, ale cały wszechświat będzie dla nas dostępny.

Ja widzę to tak, że w naszym życiu doczesnym jesteśmy jeszcze niedoskonali i z konieczności zniewoleni i uwięzieni na planecie ziemia między innymi mocą przyciągania ziemskiego do czasu osiągnięcia doskonałości, i ci którzy ją osiągnął ci będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu. I po zmartwychwstaniu tego przyciągania i innych koniecznych dla ciała doczesnego czynników nie będzie i będziemy mogli się poruszać po wszechświecie i wracać na nowa ziemie, która będzie stolicą wszechświata.

1.Tesaloniczan 4:14-18
"Albowiem jak wierzymy, ze Jezus umarł i zmartwychwstał, tak tez wierzymy, ze Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy."

Po zmartwychwstaniu będzie wielu ludzi, dlatego potrzeba wielkich przestrzeni kosmosu. Ludzie na podobieŖstwo Boga, którzy będą więksi od aniołów otrzymają terytorium/przestrzeŖ do władania i tworzenia. Życie nasze będzie spektakularne pełne twórczości o jakiej się człowiekowi nawet nie śniło i sobie w żaden sposób nie może wyobrazić.

Na razie jednak nie ma co bujać w obłokach, ale trzeba studiować SLOWO BOZE, aby wiedzieć na czym polega zbawienie i aby dostąpić tego zaszczytu i stać się dzieckiem Bożym godnym zmartwychwstania, życia wiecznego i wszystkiego tego co Bóg Ojciec przygotował dla tych, którzy Go prawdziwie miłują.

- Szczęść Boże!"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2007 - 2009