Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc ZBAWIONYM?

N a r o d z e n i e     z     D u c h a     Ś w i ę t e g o

Strona Główna

Tematy Rozważań

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Moje Rozwazania BiblijneSTAŃCIE SIĘ JAK DZIECI"ZAPRAWDĘ, ZAPRAWDĘ POWIADAM WAM, JEŚLI SIĘ NIE ODMIENICIE I NIE STANIECIE JAK DZIECI, NIE WEJDYIECIE DO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO"
- Mateusz 18:3

"Ale Jezus przywołał je do siebie i powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im. Takich jest bowiem królestwo Boże."
- Łukasz 18:16

"I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Bw "Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego."
- Marek 10:11-13-14

Aby zrozumieć poważsze wersety i konieczności stania sią jak dziecko trzeba wiedzieć, że dorośli mają często już wyrobione zdanie i z trudem otwierają sią nacoć co zaprzecza ich nawykom i potrzebom ciała. Dzieci natomiast są chłonne i z entuzjazmem rpzyjmują rzeczy nowe, inne i co najważniejsze mają szacunek dla autorytetu. Oczywiście nie wszystkie dzieci, szczególnie w naszych czasach, ale dzieci mają te zalety, których dorosłym brakuje. czytamy bowiem dlaczego dorośli chodzili za Chrystusem:

"W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał."
- Jan 6:26 -29

Widzimy, że dorosłym chodziło o to, aby znaleźć u Jezusa pozywienie i to czego im brakowało z ich punktu widzenia. Natomiast dzieci nie troszczyły się o chleb, dlatego były w stanie otworzyć się na nowe nauki, których przedtem nie słyszeli.

"Oto dlaczego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie; o to, co będziecie jedli i pili, ani o wasze ciało, myśląc, czym byście je przyodziali. Czyż życie nie jest więcej warte niż pokarm, a ciało czyż nie jest czymś więcej niż odzienie? .... A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną nie pracują ani przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia."
- Mateusz 6:25-34

Dzieci mają to do sibie, że nie potrafią się jeszcze troszczyć i martwić tak ,aby te troski decydowały co w życiu chcą osiągnąć. One nic jeszcze nie wiedząc o życiu szybciej dadzą się przekonać i nauczyć wartości zbawiennych, niż dorośli.

Pan Jezus nie powiedział, że Królestwo należy do tych dzieci, ale powiedział, że należy do takich jak one. Bo nie chodzi tu o wiek, ale o postawę. Dla Boga wszyscy są dziećmi.
I nie chodzi to o jakieś tam dzieci, ale o te, ktore przyszły tam do Pana Jezusa słuchać co On ma do powiedzenia. Te dzieci w tej sytuacji wsłuchiwały się w słowa Chrystusa z wielkim zainteresowaniem i to Pan Jezus podkreślił, że te dzieci mają większą szansę nauczyć się zbawiennych wartości od Pana Jezusa, bo są chłonne, mają niewinną i otwartą wiarę na prawdy zbawienne i tylko ci, którzy tak przyjmować będą Ewangelię jak tamte dzieci, tylko dla takich jest możliwe zbawienia."A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

VIII,2005