Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto zna i praktykuje Jego nauki, tak aby byc ZBAWIONYM?


        Strona Glowna                                                   


Zagadnienia i Listy


KONTAKT

Z przyczyn osobistych nie jestem w stanie odpowiedzieć na korespondencję, co nie znaczy, że pozostaniesz, drogi czytelniku bez odpowiedzi.
Szukaj z wytrwałością kontaktu i pojednania z Bogiem Ojcem, a na pewno znajdziesz.
Pan Jezus obiecał, że nie pozostawi swoich wiernych bez odpowiedzi. Polecam więc wiarę i ufność słowom Chrystusa, Który nas o tym zapwenił:


Mateusz 7
7 "Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą."


2 Kronik 16
9 "Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere"


Psalm 32
1 Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć.
2 Szęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp.
3 Póki milczałem, schnęły kości moje, wśród codziennych mych jęków.
4 Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, język mój ustawał jak w letnich upałach.
5 Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: "Wyznaję nieprawość moją wobec Pana", a Tyś darował winę mego grzechu.
6 Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby. Choćby nawet fale wód uderzały, jego nie dosięgną.
7 Tyś dla mnie ucieczką: z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia.
8"Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; umocnię moje spojrzenie na tobie.
9 Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł: tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać, nie zbliżą się inaczej do ciebie.
10 Liczne są boleści grzesznika, lecz łaska ogarnia ufających Panu.
11 Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu, wszyscy o prawym sercu, wznoście radosne okrzyki!"


Psalm 33
18 "Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce,
19 aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.
20 Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.
21 W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu.
22 Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według (naszej) ufności pokładanej w Tobie!"


Im bardziej jesteśmy zagubieni tym bardziej powinniśmy lgnęć do Boga a nie do człowieka i szukać u Niego odpowiedzi, zamiast u człowieka. Moja strona ma na celu przybliżyć człowieka do Boga, aby z Nim się pojednał, w Nim pokładał wszelką nadziej, do Niego w modlitwach kierował swoje pytania. Dzięki miłosiernej Ofierze Chrystusa, Bóg Ojciec odpowiada tym którzy poprze Chrystusa tylko w Nim pokładają swoją nadzieję.


- Szczęść Boże!


                                  Wróc do Strony Glównej

"ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20