Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Strona Główna

Zagadnienia Wiary:

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza

Rozważania Biblijne

Moje spojrzenie na Zagadnienia Wiary.PRZYSŁOWIA I RADY

Szczęście
Szczęście nie zależy od tego ile się posiada, ale od tego ile się potrzebuje i oczekuje.
Zacznij mniej oczekiwać a wtedy więcej otrzymasz.
Nie oczekuj niczego, a niczego nie będzie ci brakować.

Prawdziwe szczęście to Wolność i Prawda.

Wolność
Bardzo łatwo jest uwolnić się od innych ludzi i od ich błędnych opini, ale sztuką jest uwolnić się od samego siebie i od własnych błędnych opini. Jak chcesz być prawdziwie wolnym, uwolnij sie od siebie samego.

Prawda
Możesz i powineineś czytać i słuchać wszystkiego, Prawdy jednak nie odnajdziesz nigdzie, jeśli ci Bóg sam jej nie objawi w głębi twego jestestwa. A jak już ci Bóg objawi, możesz tylko dać o niej świadectwo, ale nigdy jej nie będziesz w stanie przekazać.
Kto jest godzien poznania Prawdy, tylko u Boga może ją odnaleźć.

Kto szuka zbawienia
Ten musi zostawić wszystko i zacząć od nowa. To wszystko co do tej pory robił i w co wierzył uzależnia go i utwierdza w niewiedzy, dając mu raczej poczucie potępienia niż zbawienia.

Wolność i Prawda prowadzi do zbawienia, a wie o tym tylko ten kto ją odnalazł.

Cierpienie
Dlaczego cierpisz? Bo grzeszysz!
A dlaczego grzeszysz? Bo cierpisz!

Cierpienie jest udziałem każdego i najwięcej przynosi ono kłopotu i przykrości jak się człowiek stara przed nim bronić.

Najlepiej zaradzisz cierpieniom jak je zaakceptujesz. Bo jak zaakceptujesz swoje cierpienie, to szybko zauważysz, że inni cierpią znacznie gorzej.

Jak zaakceptujesz swoje cierpienia, wtedy nie będziesz przed nimi uciekać się do rzeczy które sprowadzają większe cierpienia. A jak przypływ nowych cierpień się skończy to łatwiej sobie poradzisz z tymi które zaakceptowałeś.

Pogoń za szczęściem
Ludzie pożądają miłości za wszelką cenę, a jak ją odnajdą, muszą zapłacić cierpieniem. Im wiꫳza miłość między ludzka, tym boleśniejsze jest cierpienie, które ona sprowadzi.

Ślepota miłości
Miłość według pożądliwości cielesnych i emocjonalnych zaślepia tak, że człowiek robi się nieczuły na to wszystko co Bóg zabronił, i to właśnie jest źródłem cierpienia.

Samolubna miłość bliźniego
Kto miłuje cieleśnie, ten miłuje według swoich pożądliwości, czyli szuka sobie partnera w którym widzi ziszczenia swych namiętności.

Nieszczęście
Największym nieszczęściem człowieka jest jego własna definicja szczęścia dyktowana wygórowanymi ambicjami, przesadnymi potrzebami, nieposkromionymi pożądaniami i niekontrolowanymi emocjami.

Mowa
Trzymaj język na wodzy, aby nie wywiódł cię na zatracenie. Mowa twoja ujawnia kim jesteś tak przed ludźmi jak i przed Bogiem.
Życie to śledztwo w akcji, a po śmierci już tylko sala sądowa.

Cel życia
Życie jest podróżą ku wieczności. Język jest jak bicz poganiający konia. Koniem jest konsekwencja twoich uczynków załadowanych na wozie twego życia.
Bądź ostrożny na jakie terany poganiasz swego konia i jakie uczynki gromadzisz na wozie swego życia.
Jak konia za mocno rozpędzisz to stracisz nad nim kontrole, zrzuci cię z wozu i stracisz wszystko!

Modlitwa
Uważaj co mówisz na modlitwie do Boga, On bowiem słyszy cię zawsze i wszędzie. Jeśli to co mówisz Mu na modlitwie nie znajdzie odzwierciedlenia w tym co mówisz w pośród ludzi, to modlitwa twoja świadczyć będzie na sądzie przeciw tobie.

Świadectwo
Mądrości, sprawiedliwości i miłości nikt nikogo nie nauczy, jedynie może dać świadectwo słowem i przykładem. Jedynym Nauczycielem tych przymiotów duchowych jest Duch Święty.

Dyscyplina
Dyscyplina doprowadzi pokornego do chwały Bożej, a pysznego na sąd potępienia. "Bóg wszystkich których kocha karci i ćwiczy, bądź więc gorliwy i nawróć się!" - Apokalipsa 3:19

Służba
Pragnieniem Boga i diabła jest dawanie ludziom ze skarbca swego, według woli i wyboru człowieka.

Każda służba otrzyma zasłużoną nagrodę.

Kto służy Bogu w posłuszeństwie według głosu sumienia, tego Bóg wynagradza swoimi darami.
Kto służy diabłu w posłuszeństwie pokusom, tego diabeł wynagradza swoimi darami.

Spojżenie na świat
"Dwaj wyglądali przez okno - jeden ze smutkiem wpatrywal sie w zabłoconą kałużę, a drugi z radością wpatrywał sie w błękitne niebo.""A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2003 - 2005