Wszyscy wierza w Chrystusa, ale kto zna, wierzy i zozumie Jego nauki, tak aby byc ZBAWIONYM?


        Strona Glowna                                                   


Zagadnienia i ListySŁOWO WSTĘPNE

Strona ta poświęcona jest wszystkim Chrześcijanom pragnącym pojednania z Bogiem. Strona omawia tylko zagadnienia biblijne w świetle nauk wybitnego mistyka i Doktora Kościoła św. Jana od Krzyża, jako kierownictwo duchowe dla ludzi szukajacych pojednania z Bogiem.

Moj wzrost duchowy zawdzieczam sw. Janowi od Krzyza, mojemu bratu w Chrystusie i kierownikowi duchowemu, ktorego wszystkim polecam, tak katolikom jak i protestantom, bo nauka Chrysusa jest jedna i ta sama dla wszystkich. Nauki jego sa trudne na nasze czasy dlatego pragne je przedstawic w formie z zycia wzietej i w kategoriach naszego wspolczesnego rozumowania.

Obok Kościoła Katolickiego jest wiele denominacji Chrześcijańskich w których ludzie poszukują pojednania z Bogiem tak jak niektórzy w Kościele Katolickim. Dlatego zamiarem moim nie jest wnikać w doktryny denominacyjne, ale raczej pragnę koncentrować się na drodze pojednania z Bogiem.

We wszystkich Kościołach odnaleźć można wiele "dobrego nasienia", ale niestety we wszystkich denominacjach Chrześcijańskich domieszanego jest wiele "złego nasienia".

Prawda ta ukazana jest w słowach Ewangelii Chrystusowej:
"Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go:
Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli?
Skąd więc wziął się na niej chwast?
Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił".
Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?"
A on im odrzekł:
"Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza".
- Mateusz 13:24-30

Ponieważ Bóg to dopuszcza, aby fałszywi nauczyciele mieli głos w Kościele, i prawo do rozsiewania fałszu, nie będziemy się nimi tu zajmować.
Kogo Duch Święty prowadzi tego od fałszywych nauk ochroni i Prawdę mu objawi. Kierownictwo Ducha Świętego według słów Pana Jezusa jest jak fontanna wody żywej wytryskującej wewnątrz w duchu człowieka z której dusza człowieka czerpie oświecenie zbawienne:
"Każdy, kto pije tę wodę (studzienną), znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. "
- Jan 4:13-14

Celem wszystkich artykułów na tej stronie nie jest oświecenie czytelnika, bo tego dokonać może tylko Bóg, ale zachętą do szukania pojednania z Bogiem i wskazania zasad wiodących do nawrócenia. Ewangelia jest natchnionym Pismem Bożym i też przeczytanie jej nie da człowiekowi oświecenia, jeśli Bóg tego nie dokona za pośrednictwem Ewangelii wewnątrz ducha człowieka.
Oświecenie dokonuje się w duchu i przenika do duszy podczas głębokiego skupienia. A jak owo skupienie osiągnąć naucza w Dziełach swoich św. Jan od Krzyża.
Słuchanie lub czytanie Ewangelii i innych natchnionych pism może jedynie dopomóc, umożliwić lub potwierdzić objawienie Boże. Celem więc wszystkich umieszczonych tu na tej stronie artykułów jest rozbudzenie w czytelniku zapału do rozważań prawd ewangelicznych, do modlitwy, medytacji, kontemplacji i gorliwego poszukiwania zasad i prawdziwej drogi do pojednania się z Bogiem.
Błogosławiony ten, który szuka Prawdy, a jeśli wytrwale i szczerze szuka, to na pewno znajdzie.

"A Jezus powiedział: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą."
- Łukasz 11:9-13
"Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe"
- Jan 16:13

Według słów Pana Jezusa w cytowanym fragmencie Ewangelii na stronie głównej wynika, że każdy człowiek, aby osiągnąć zbawienie, musi przejść dwa etapy życia. Pierwszym jest narodzenie cielesne, a drugim jest ponowne narodzenie, duchowe.

O tym pierwszym wszyscy wszystko wiemy, ale to ponowne narodzenie jest czymś nowym. Św. Jan poświęcił swe życia na poszukiwanie tej drogi, a potem na kierowanie innych na tę drog�� Pragnę więc jak najgoręcej zachęcić czytelnika do czytania i studiowania jego nauk.

Osobiście bowiem zawdzięczam naukom Jana wzrost duchowy i poznanie wielu prawd na drodze oświecającej. Pragnę ukazać więc nauki Pana Jezusa i nauki św. Jana z innego punktu widzenia, w stylu świeckiego i współczesnego myślenia, według potrzeb, doświadczeń i możliwości zaadoptowania ascetyzmu i wszystkich nauk Janowych w życiu dzisiejszego człowieka w dwudziestym pierwszym wieku.

Zapraszam do przeczytania artykułów na poszczególne tematy. Z czasem zamieszczać będę nowe artykuły według natchnienia woli Bożej. Niektóre stwierdzenia mogą wydać się trudne do przyjęcia z powodu trudności zrozumienia. Nie wszystko bowiem da się jasno objaśnić w jednym temacie, ale po przeczytaniu innych łatwiej będzie zrozumieć poprzednie.

Pozdrawiam w Imię Pana Jezusa i życzę błogosławieństw Bożych wszystkim duszom szukającym tej wąskiej drogi.

- Szczęść Boże.

Ps.
Co do mojego wyznania, to ja wyznaję wiarę w Chrystusa i w Pismo Święte. Uważam, że każdy kościół czy zgromadzenie, które wyznaje wiarę w Chrystusa jest domem Bożym i domem mojego Ojca, a więc moim domem.
Niestety nie zgadzam się z wieloma naukami i interpretacjami Słowa Bożego jakie się w domach mojego Ojca głosi i praktykuje.

Dlatego na tej stronie pragnę wyrazić moją wiarę prosto ze źródła, którym jest Pismo Święte jedne wiarygodne Słowo Boże, którego szczególnie w ostatnich czasach trzeba się kurczowo trzymać, aby się nie dać wyprowadzić w pole pełne chwastów.

Wirzę jednak, że jest wiele kościołw, które mają takie jak ja podejście do Zbawienia i Wiary i w duchu jestem ich członkiem.

Co do mojej anomimowości dodam jeszcze to, że celowo nie podaję imienia, bo nie szukam chwaly dla siebie, ale podkreślam Chwałę Chrystusa. Nie namawiam do jedności ze mną, lub moim kościołem ale namawiam do jedności z Chrystusem. Nie dociekam prawowitych doktryn, ale dociekam prawiwitego sumienia. Nie bronię wiarygodności żadnej organizacji, ale bronię wiarygodności Słowa Bożego. Nie kieruję nikogo ku sobie, ale kieruję każdego prosto do Boga. Nie pobieram żadnych ofiar, ale darmo ofiaruję to co darmo jest mi dane. Nie prowadze intelektualnych polemik doktrynalnych, nie przetrząsam żadnych nauk lub tradycji religijnych, ale staram się tylko zachęcić czytelnika do poznania nauk Chrystusowych prosto z Biblii i do wdrażania ich w życiu dnia codziennego.

Obowiązkiem czytelnika jest czytanie Biblii, wsłuchiwanie się w głos własnego sumienia, badanie wszystkiego w świetle Pisma Świętego i zachowywanie wszystkiego co dobre w oczach samego Boga!

Prosze o kilka chwil uwagi,
Dla ulepszenia i wzbogacenia tej strony
prosze tu kliknac,
aby wziac udzial w anonimowzm survey i moc wyrazic swoja opinie na temat tej strony.

- Serdeczne dzieki !

"ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM."- 2.Koryntian 5:15-20

Strona powstala III.2003