Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Strona Główna

Tematy Rozważań

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Listy Czytelnikow

Świadectwo nawrócenia
Kim pan jest?
Nienawiść
Przebaczenie
Eucharystia Dzeń Święty
Eucharystia i protestanci?
Katolicy, a protestanci?
Smutek
Kłamstwo w dobrej wierze
Powołanie
Miłość czy rozsądek
P.Jezus, polityka i podatki
Kocham Księdza
Miłość duchowa a małżenstwo
Bieda i cierpienie
Jarzmo cierpienia
Cierpienie poaborcyjne
Listy Adeli
Hipnoza, Intymność, Kariera
Co to jest zdrada?
Głoszenie Ewangelii
Przyjaźń ze światem
Styl życia dziewczyn
Szacunek dla siebie
Wszechświat
Filozofia i Einstein
Zachowanie pijaka
Nie ma przypadkow
Nadświadomość
O sprawiedliwości
Wydawnictwo Rhema
Hedonizm

Moje Rozwazania BiblijneWstęp


Rozważania i wnioski, jakie wyciągam z moich studiów biblii i modlitewnych rozmyślań znaczą dla mnie moje zbawienie. Ja od trzydziestu lat szukam mojego pojednania z moim Bogiem i Stwórcą tego świata, w którym żyję i z którego wkrótce odejdę aby stanąć przed Jego Majestatem.

Z tego zdaję sobie sprawę i każdego dnia dokładam wszelkich starań aby się na ten dzień i na tę godzinę należycie przygotować.

Na tych tu oto stronach pragnę podzielć się moimi rozważaniami, aby dać świadectwo nie tylko o sobie, ale i o głębi nauk Chrystusa, mojego Zbawiciela.

Z Jego nauk i przykazań, w owym dniu, każdy będzie przepytany, czy dołożył wszelkich starań aby je poznać i aby wedłung nich żyć. Zaznajamianie się z naukami Chrystusa to nie jest opcja, ale konieczność.

Biblia jest jedynym źródłem prawdy i mądrości do której każy ma dzisiaj dostęp i każdy kto chce być zbawiony ma obowiązek czytać i przestrzegać nauki w niej zawarte, nie wolno nam lekceważyć tego obowiązku, ale trzeba brać bardzo, bardzo poważnie.

Z poniższych słów Pana Jezusa jasno wynika, że wiara i chodzenie do kościoła nie wystarczy, trzeba znać i zachowywać Prawa i przykazania Boże, aby zaliczyć się do grona dzieci Bożych, do grona tych za których Jezus Chrystus przelał swoją Świętą Krew.

Mowa Chrystusa jest jasna i prostolinijna:

Jan 14:21-24
21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie". 22 Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: "Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?" 23W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. 24Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich.

Żadne bowiem słowo Chrystusa nie może być przeoczone lub zlekceważone, ale ostrożnie przeczytane, głęboko zrozumiane i ściśle zachowane.

Łukasz 13:24:28
"Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. 25 Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: "Panie, otwórz nam!"; lecz On wam odpowie: "Nie wiem, skąd jesteście". 26 Wtedy zaczniecie mówić: "Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś".27 Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się NIEPRAWOŚCI!" 28 Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.

Trzeba każdemu dobrze pamiętać ostrzeżenie samego Chrystusa, naszego Zbawiciela, który życie swoje poświęcił, aby nas od kary piekielnej wybawić.

Zachęcam nie tylko do przeczytania moich rozważań, ale namawiam do częstej modlitwy i do osobistego czytania Pisma Świętego, które jest Słowem Bożym wiodącym do poznania Jego woli i warunków naszego zbawienia.

- Szczęść Boże!"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2005 - 2007